Aktier bøger

Aktier bøger

Overvejer du at begynde at købe og sælge aktier, eller gør du det allerede i forvejen, vil bøger om aktieinvestering hjælpe dig til at få den fundamentale viden på plads. Der findes et stort udvalg af aktiebøger om forskellige investeringsstrategier med viden om at investere og købe aktier. Herunder er samlet de vigtigste bøger om aktier.

The Intelligent investor

“The Intelligent Investor” betragtes som biblen inden for aktieinvestering. Bogen er udgivet helt tilbage i 1949 af Benjamin Graham og mange af bogens forudsigelser er gået i opfyldelse efterfølgende. I bogen beskriver Graham en investeringsstrategi, der går ud på at finde og investere i undervurderede aktier og undgå at følge modetrends og spekulationer i markedet.

Ligeledes introduceres læseren til koncepterne om “Mr. Market” og “margin of safety”. Mr. Market er en metafor for aktiemarkedet og som kontinuerligt ændrer holdning til priserne på aktiemarkedet. Margin of safety handler om at købe en aktie til pris, der er lavere, end den reelle værdi af aktien. “The Intelligent Investor” er en grundlæggende lærebog om investering. Den er en værdifuld ressource for enhver investor.

Aktieinvestering

“Aktieinvestering – teori og praktik anvendelse” giver læseren et stort teoretisk fundament i dansk og international aktieinvestering. Bogen har et meget højt fagligt og teoretisk niveau. Den er derfor ideel som opslagsbog til forskellige investeringskoncepter og – teorier.

Ønskes en meget dyb forståelse for investering i aktier, er “Aktieinvestering” formentligt den bedst skrevet investeringsbog. Den er skrevet på dansk af Michael Christensen i 2018, således er bogen opdateret med alle nye investeringsteorier. Bogen giver beregninger og formularer på alle koncepter om aktier og værdiansættelse af virksomheder. “Aktieinvestering” er en grundlæggende lærebog som vil være en værdifuld ressource for alle typer af investorer.

A Random Walk Down Wall Street

“A Random Walk Down Wall Street” er en klassisk investeringsbog, skrevet i 1931, af Burton Malkiel. Bogen introducerer en række af klassiske investeringsteorier, heriblandt finansmarkedernes ineffektivitet og uforudsigelighed.

På grund af finansmarkedernes ineffektivitet og uforudsigelighed er det umuligt for den enkelte investor af slå markedet på den lange banke. Derfor argumenterer bogen for, at investorer bør følge en passiv investeringsstrategi i en bredt diversificeret portefølje af lav-omkostningsindekserede fonde.

Bogen giver læseren praktiske råd om porteføljesammensætning og risikostyring, samt hvordan det er muligt at opnå en langsigtet og stabil investeringsstrategi, som kan give succes på lang sigt.

“A Random Walk Down Wall Street” er en anbefalingsværdig investeringsbog til både nye og erfarne investorer.

Common Stocks and Uncommon Profits

Common Stocks and Uncommon Profits” er en klassisk investeringsbog, skrevet i 1958, af Philip A. Fisher. Bogen introducerer en række af klassiske investeringsteorier, heriblandt konceptet om langsigtet værdiinvestering.

Bogen er inddelt i to forskellige dele. Den første del handler om Fishers ideer til at identificere investeringsmuligheder. Den anden del handler om, hvordan man analyserer og evaluerer virksomhedspotentiale for vækst og indtjening.

Bogen introducerer læseren for en 15-punkts-metode til at undersøge og analysere virksomheder grundigt, hvilket involverer at tale med kunder, leverandører og medarbejdere.

“Common Stocks and Uncommon Profits” er en nyttig bog for enhver investor, der gerne vil have en bedre forståelse for værdiinvestering. Bogen anses som værende en klassiker inden for investeringslitteraturen.

The Essays of Warren Buffett

“The Essays of Warren Buffett” er en samling af essays, der er skrevet af den legendariske investor Warren Buffett. Disse essays giver indblik i Buffets tanker og filosofi om investering, ledelse, økonomi og forretningsstrategi.

Bogen giver læseren indblik i, hvordan Buffet finder og udvælger virksomheder, som han mener får succes på langt sigt. Fokus er på at investere i værdi (value investing) og med langsigtet horisont.

Bogen er en værdifuld ressource for investorer, der gerne vil lære af en af verdens bedste og mest succesfulde investorer. Den giver en uddybende forståelse for investering og om at skabe langsigtet værdi.

Rich Dad Poor Dad

“Rich Dad Poor Dad” er en bog om økonomisk intelligens og finansiel frihed. Bogen er langtfra en fagbog. Den er bygget om to fiktive fædre, henholdsvis den “rige far” (Rich Dag) og den “fattige far” (Poor Dad). De to fædre repræsenterer en rig og fattig tilgang til penge og til at investere sine penge.

Den “rige far” underviser sin “søn” i, hvordan man opbygger rigdom. Det gøres ved at forstå sin økonomi og investere klogt, heriblandt hvordan man opbygger passive indkomstkilder. Den “fattige far” repræsenterer på den anden side en traditionel tankegang om uddannelse, job og arbejde hårdt for at tjene penge.

Bogen er en international bestseller og er blevet oversat til mange forskellige sprog. Det er en bog, der giver god inspiration til at investere og opspare penge. Investeringsfagligt giver bogen ikke en ekstra værktøjskasse til investoren.

Aktiebøger til begyndere

Klar – parat – investér

“Klar – parat – investér” er en aktiebog, skrevet til nybegyndere og almindelige mennesker, der gerne vil i gang med at investere og opbygge en sund og effektiv investeringsportefølje.

Bogen giver læseren en introduktion til emner inden for investering, inklusive aktier, obligationer, investeringsfonde, pensionsopsparing og risikostyring.

“Klar – parat – investér” er skrevet til almindelige mennesker, der ønsker at lære mere om investering. Bogen er relevant for personer, der er nye på investeringsområdet eller har begrænset viden om de forskellige investeringsmuligheder.

Bogen er let at læse og giver en grundig introduktion til de grundlæggende principper og strategier inden for investering.

Girls just wanna have funds

“Girls just wanna have funds” er en bog, skrevet til kvindelige investorer. Bogen introducerer blandt andet læseren til emner som personlig økonomi, inklusiv opsparing, investering, gældsafvikling, budgettering, forsikring og skattemæssige spørgsmål.

Et kernebudskab i bogen er, at kvinder bør tage kontrol over deres økonomi og træffe bevidste beslutninger om deres penge, hvilket involverer at kvinder sætter sig økonomiske mål og udvikler en plan for at nå dem.

Bogen er skrevet til kvinder, der måske føler sig usikre på deres evne til at håndtere deres økonomi eller har brug for inspiration og vejledning til at komme i gang med at opbygge deres formue.

“Girls Just Wanna Have Funds” er en lettilgængelig og inspirerende bog. Den tilbyder praktisk og konkrete råd til kvinder, der ønsker at tage kontrol over deres økonomi og opbygge økonomisk uafhængighed